Kleybruggen is op dit moment druk bezig met het vervangingsonderhoud van de Collatiebrug en het herstel van de aansluitende walmuren van Gouda. Wij verrichten onder andere de volgende werkzaamheden:

  • Verwijderen van straatwerk
  • Verontreiniging van de grond
  • Verwijderen brug
  • Tijdelijke voorzieningen
  • Open bemaling
  • Werkzaamheden monumentaal en nieuw leuningwerk
  • Herstellen/opmetselen walmuren
  • Aanbrengen van de brug en klein fundatiewerk

Tijdens de inspectie bleek de fundatie van de landhoofden en walmuren deels in zeer slechte staat te zijn. In goed overleg met de gemeente Gouda en het ingenieursbureau hebben wij 11 stalen buispalen en 10 houten palen extra aangebracht. Ondanks de complexiteit  (de vele kabels en leidingen en werkzaamheden door derden in de binnenstad van Gouda) zijn deze extra werkzaamheden in zeer korte tijd volbracht!

Related Projects

Start typing and press Enter to search