MVO

MVO en CO2-reductie door Kleybruggen B.V.

Kleybruggen B.V. neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). MVO heeft betrekking op een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Als belangrijk onderdeel hiervan zet Kleybruggen zich in om haar CO2-uitstoot te reduceren. Dit betekent het streven naar een substantiële energie-efficiëntie op de eigen werkvloer en bij projecten. Hiervoor gebruikt Kleybruggen de CO2-Prestatieladder.

Voor alle stukken in het kader van de CO2-Prestatieladder, verwijzen wij u door naar de website van Kleywegen. Klik hier voor meer informatie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Kleywegen en Kleybruggen realiseren wij projecten die midden in de samenleving staan. Dat brengt met zich mee dat wij ons ook verantwoordelijk voelen voor de omgeving en de mensen die daar wonen.

Duurzaam werken

Als je betrokken bent bij die samenleving dan is het bijna vanzelfsprekend dat duurzaam omgaan met voorraden, hergebruik van materialen en minimale vervuiling bij ons hoog in het vaandel staan. Onze medewerkers weten niet beter en denken met ons mee als het gaat om de duurzaamste oplossing.

Concreet

Ons MVO beleid is niet anders dan het stellen van de vraag: wat is belangrijk in deze lokale samenleving? Vaak komt dat neer op goed met elkaar kunnen wonen, werken en samenleven. Maatschappelijke projecten die deze sociale cohesie versterken ondersteunen wij van harte met middelen, materialen en handen. In de kolom hieronder is een overzicht van die projecten.

Cor Werkt Beter

Belangrijk onderdeel van ons MVO-beleid is het samenwerken met Cor Werkt Beter. Cor Werkt Beter vormt de flexibele schil voor ons als MKB-ondernemer. Cor Werkt Beter is voor ons de ondernemer die de brug slaat tussen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als wij extra handjes nodig hebben bij werkzaamheden vragen wij dit eerst aan Cor Werkt Beter. Hiermee helpen wij zowel onszelf als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onze maatschappelijke projecten

Woerdense Vakantieweek

Woerdens Techniek Talent

Vakantieweek Nieuwerbrug

Start typing and press Enter to search